Aiki Learning

Velkommen til Aiki Learning.

Vi er vant til, at vores evne til at handle og få resultater her i verden afhænger af, hvad vi gør.

Vi glemmer, at uanset hvad vi gør, er vores handlingskvalitet altid afhængig af en ting: Hvordan, og i hvilken grad vi er tilstede.

Graden af nærvær afhænger af sindets frihed. Aiki-learning, som baserer sig på erfaringer fra den japanske kampkunst aikido, er en træning tilrettelagt med henblik på. at give indsigt i, hvad denne frihed er. Fordi sindet leder kroppen, er det muligt for dig, gennem konkrete og enkle øvelser, at mærke hvorledes du er tilstede nu.

Det betyder, at du kan tage ansvar for, hvad du er med-skaber af nu frem for at opleve dig selv som et offer, for den situation du er i. Og det er sand ”empowerment”!